DECLARATII DE AVERE

DA Voica Aurel 2023

DA Vlada Tudor 2023

DA Uta Sergiu Adrian 2023

DA Popescu Ion 2023

DA Popescu Ilie 2023

DA Popa Vali 2023

DA Patrascu Dumitra 2023

DA Panait Maria 2023

DA Neacsu Radu 2023

DA Mitrache Liliana 2023

DA Mitrache Ionela 2023

DA Mitrache Gheorghe 2023

DA Lupu Florin 2023

DA Fugaretu Lucian 2023

DA Filip Veronica 2023

DA Dude Ion 2023

DA Cotoi Vetuta 2023

DA Cosereanu Ion 2023

DA Condoiu Marcela 2023

DA Bitoleanu Vergiliu 2023

DA Armeanu Constantin 2023

Decalaratie de avere Uta Alexandru 2018

Declaratie de avere Condoiu Marcela-2018

Declaratie de avere Coseareanu D Ion-2018

Declaratie de avere Cotoi Vetuta-2018

Declaratie de avere Filip Veronica-2018

Declaratie de avere Fugaretu Lucian-2018

Declaratie de avere Lupu Florin-2018

Declaratie de avere Meleanca Ion-2018

Declaratie de avere Militaru Matei-2018

Declaratie de avere Mitrache Ionela Camelia-2018

Declaratie de avere Mitrache Liliana-2018

Declaratie de avere Mitrache V Gheorghe-2018

Declaratie de avere Mitroi Georgeta-2018

Declaratie de avere Neagoe Cristina Ioana-2018

Declaratie de avere Panait Maria-2018

Declaratie de avere Patrascu Dumitra-2018

Declaratie de avere Popa Dumitru-2018

Declaratie de avere Popescu Gheorghe-2018

Declaratie de avere Popescu Nicolae-2018

Declaratie de avere Raducu Ilie-2018

Declaratie de avere Stoiculeasa Constantin-2018

Declaratie de avere Vaduva Ilie-2018

Declaratie de avere Vlada Florentina-2018

Declaratie de avere 2019-Condoiu Marcela-Consilier ec.superior

Declaratie de avere 2019-Cosereanu D Ion-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Cotoi Vetuta-Consilier juridic

Declaratie de avere 2019-Filip Veronica-Inspector superior

Declaratie de avere 2019-Fugaretu Nicolae-Lucian-Secretar General

Declaratie de avere 2019-Lupu Florin-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Meleanca Ion-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Militaru Matei-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Mitrache Gheorghe-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Mitrache Ionela-Camelia-Candidat

Declaratie de avere 2019-Mitrache Liliana-Consilier Juridic

Declaratie de avere 2019-Mitroi Georgeta-Consilier superior

Declaratie de avere 2019-Neagoe Ioana Cristina-Consilier Local

Declaratie de avere 2019-Panait Maria-Referent

Declaratie de avere 2019-Patrascu Dumitra-Inspector

Declaratie de avere 2019-Popa Dumitru-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Popescu Gheorghe-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Popescu Ilie-Administrator Public

Declaratie de avere 2019-Popescu Nicolae-Viceprimar

Declaratie de avere 2019-Raducu Ilie-Consilier Local

Declaratie de avere 2019-Stoiculeasa Constantin-Consilier local

Declaratie de avere 2019-Uta Alexandru-Primar

Declaratie de avere 2019-Vaduva Ilie-Consilier Local

Declaratie de avere 2019-Vlada Florentina-Inspector impozite

Declaratie de avere Panait Maria-referent 2020

Declaratie de avere Popescu Ion-consilier local-2020

Declaratie de avere Popescu Nicolae-viceprimar-2020

Declaratie de avere Vlada Tudor-consilier local-2020

Declaratie de avere Armeanu C-tin-consilier local-2020

Declaratie de avere Bitoleanu Vergiliu-consilier local-2020

Declaratie de avere Condoiu Marcela-consilier superior-2020

Declaratie de avere Cosereanu D Ion-consilier local-2020

Declaratie de avere Cotoi Vetuta-cons achizitii publice-2020

Declaratie de avere Dude Ion-consilier local-2020

Declaratie de avere Filip Veronica-inspector superior-2020

Declaratie de avere Fugaretu Nicolae Lucian-secretar general UAT-2020

Declaratie de avere Lupu Florin-consilier local-2020

Declaratie de avere Mitrache Gheorghe-consilier local 2020

Declaratie de avere Mitrache Ionela Camelia-candidat consiliul local-2020

Declaratie de avere Mitrache Liliana-cons jr.-2020

Declaratie de avere Mitroi Georgeta-consilier superior-2020

Declaratie de avere Patrascu Dumitra-inspector-2020

Declaratie de avere Popa Stefan Vali-consilier local-2020

Declaratie de avere Popescu Ilie-administrator public-2020

Declaratie de avere Radu Neacsu Ionut-consilier local-2020

Declaratie de avere Uta Sergiu Adrian-Primar-2020

Declaratie de avere Vlada Florentina-inspector impozite-2020

Declaratie de avere Voica Viorel Aurelian-consilier local-2020

DA ARMEANU CONSTANTIN 2022

DA BITOLEANU VERGILIU 2022

DA Condoiu Marcela 2022

DA COSEREANU ION 2022

DA Cotoi Vetuta 2022

DA DUDE ION 2022

DA FILIP VERONICA 2022

DA Fugaretu Lucian 2022

DA LUPU FLORIN 2022

DA MITRACHE GHEORGHE 2022

DA MITRACHE IONELA 2022

DA Mitrache Liliana 2022

DA MITROI GEORGETA 2022

DA NEACSU RADU 2022

DA Panait Maria 2022

DA PATRASCU DUMITRA 2022

DA POPA VALI 2022

DA POPESCU ILIE 2022

DA POPESCU ION 2022

DA Popescu Nicolae 2022

DA Uta Sergiu Adrian 2022

DA VLADA TUDOR 2022

DA VOICA VIOREL 2022