DECLARATII DE INTERESE

DI Voica Aurel 2023

DI Vlada Tudor 2023

DI Uta Sergiu Adrian 2023

DI Popescu Nicolae 2023

DI Popescu Ion 2023

DI Popescu Ilie 2023

DI Popa Vali 2023

DI Patrascu Dumitra 2023

DI Panait Maria 2023

DI Neacsu Radu 2023

DI Mitroi Georgeta 2023

DI Mitrache Liliana 2023

DI Mitrache Ionela 2023

DI Mitrache Gheorghe 2023

DI Lupu Florin 2023

DI Fugaretu Lucian 2023

DI Filip Veronica 2023

DI Dude Ion 2023

DI Cotoi Vetuta 2023

DI Cosereanu Ion 2023

DI Condoiu Marcela 2023

DI Bitoleanu Vergiliu 2023

DI Armeanu Constantin 2023

Declaratie de interese Condoiu Marcela-2018

Declaratie de interese Cosereanu Ion-2018

Declaratie de interese Cotoi Vetuta-2018

Declaratie de interese Filip Veronica-2018

Declaratie de interese Fugaretu Lucian-2018

Declaratie de interese Lupu Florin-2018

Declaratie de interese Meleanca Ion-2018

Declaratie de interese Militaru Matei-2018

Declaratie de interese Mitrache Gheorghe-2018

Declaratie de interese Mitrache Ionela Camelia-2018

Declaratie de interese Mitrache Liliana-2018

Declaratie de interese Mitroi Georgeta-2018

Declaratie de interese Neagoe Ioana Cristina-2018

Declaratie de interese Panait Maria-2018

Declaratie de interese Patrascu Dumitra-2018

Declaratie de interese Popa Dumitru-2018

Declaratie de interese Popescu Gheorghe-2018

Declaratie de interese Popescu Nicolae-2018

Declaratie de interese Raducu Ilie-2018

Declaratie de interese Stoiculeasa Constantin-2018

Declaratie de interese Uta Alexandru-2018

Declaratie de interese Vaduva Ilie-2018

Declaratie de interese Vlada Florentina-2018

Declaratie de interese 2019-Condoiu Marcela-Consilier ec.Superior

Declaratie de interese 2019-Cosereanu D Ion-Consilier local

Declaratie de interese 2019-Cotoi Vetuta-Consilier Juridic

Declaratie de interese 2019-Filip Veronica-Inspector Superior

Declaratie de interese 2019-Fugaretu Nicolae-Lucian-Secretar General

Declaratie de interese 2019-Lupu Florin-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Meleanca Ion-Consilier local

Declaratie de interese 2019-Militaru Matei-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Mitrache Gheorghe-Consilier local

Declaratie de interese 2019-Mitrache Ionela Camelia-Candidat

Declaratie de interese 2019-Mitrache Liliana-Consilier Juridic

Declaratie de interese 2019-Mitroi Georgeta-Consilier Superior

Declaratie de interese 2019-Neagoe Ioana Cristina-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Panait Maria-Referent

Declaratie de interese 2019-Patrascu Dumitra-Inspector

Declaratie de interese 2019-Popa Dumitru-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Popescu Gheorghe-Consilier local

Declaratie de interese 2019-Popescu Ilie-Administrator Public

Declaratie de interese 2019-Popescu Nicolae-Viceprimar

Declaratie de interese 2019-Raducu Ilie-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Stoiculeasa Constantin-Consilier Local

Declaratie de interese 2019-Uta Alexandru-Primar

Declaratie de interese 2019-Vaduva Ilie-Consilier local

Declaratie de interese 2019-Vlada Florentina-Inspector impozite

Declaratie de interese Armeanu C-tin-consilier local-2020

Declaratie de interese Bitoleanu Vergiliu-consilier local-2020

Declaratie de interese Condoiu Marcela-consilier superior-2020

Declaratie de interese Cosereanu D Ion-consilier local-2020

Declaratie de interese Cotoi Vetuta-cons achizitii publice-2020

Declaratie de interese Dude Ion-consilier local-2020

Declaratie de interese Filip Veronica-inspector superior-2020

Declaratie de interese Fugaretu Nicolae Lucian-secretar general-2020

Declaratie de interese Lupu Florin-consilier local-2020

Declaratie de interese Mitrache Gheorghe-consilier local-2020

Declaratie de interese Mitrache Ionela Camelia-candidat consiliul local-2020

Declaratie de interese Mitrache Liliana-cons jr-2020

Declaratie de interese Mitroi Georgeta-consilier superior-2020

Declaratie de interese Panait Maria-referent-2020

Declaratie de interese Patrascu Dumitra-inspector-2020

Declaratie de interese Popa Stefan Vali-consilier local-2020

Declaratie de interese Popescu Ilie-administrator public-2020

Declaratie de interese Popescu Ion-consilier local-2020

Declaratie de interese Popescu Nicolae-Viceprimar-2020

Declaratie de interese Radu Neacsu Ionut-consilier local-2020

Declaratie de interese Uta Sergiu Adrian-Primar-2020

Declaratie de interese Vlada Florentina-inspector impozite-2020

Declaratie de interese Vlada Tudor-consilier local-2020

Declaratie de interese Voica Viorel Aurelian-consilier local-2020

DI ARMEANU CONSTANTIN 2022

DI BITOLEANU VERGILIU 2022

DI Condoiu Marcela 2022

DI COSEREANU ION 2022

DI Cotoi Vetuta 2022

DI DUDE ION 2022

DI FILIP VERONICA 2022

DI Fugaretu Lucian 2022

DI LUPU FLORIN 2022

DI MITRACHE GHEORGHE 2022

DI MITRACHE IONELA 2022

DI Mitrache Liliana 2022

DI MITROI GEORGETA 2022

DI NEACSU IONUT 2022

DI Panait Maria 2022

DI PATRASCU DUMITRA 2022

DI POPA VALI 2022

DI POPESCU ILIE 2022

DI POPESCU ION 2022

DI Popescu Nicolae 2022

DI UTA SERGIU ADRIAN 2022

DI VLADA TUDOR 2022

DI VOICA VIOREL 2022